"МГО" це веб ресурс надання авторизованого доступу
 для введення даних таксації лісосік та розрахунку усіх
 показників форми № 3 та сортиментної структури насаджень.
 Формування відомісті чергової лісосіки та інших звітних відомостей.

   У залежності від породи, розряду висот деревостану та віку
 розраховується розподіл об’єму ділових стовбурів за розмірно-якісними
 категоріями (велика, середня, дрібна, ліквід, дрова, відходи)
 на підставі таблиць:
  ● Сортиментні таблиці для таксації лісу на корені /
    [під редакцією К.Є. Нікітіна]. − Київ: Урожай, 1984.- 632 с.
    (41 рік та більше);
  ● Сортиментні таблиці для таксації молодняків і середньовікових
    деревостанів / [під редакцією А.А. Строчинського]. − Київ: УСГА,
    1993.- 462 с. (до 40 років включно).

   У залежності від поясу ліса, розряду рентної плати, групи породи,
  виду використання лісових ресурсів та віку розраховується рентна плата
  за категоріями (велика, середня, дрібна, ліквід, дрова, відходи).
   Формування розрахунків надходження лісового доходу від рубки.

   В основу розробки покладено МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду
 місць заготівлі деревини в лісах Державного агентства лісових ресурсів
 України (наказ Державного агентства лісових ресурсів України).
 та податковий кодекс України - стаття 256: Рентна плата за спеціальне
 використання лісових ресурсів.